REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE „Cumpără B.yond și poţi câștiga!”

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale poate fi accesat la adresa: https://www.docdro.id/jqYB0qi

Art. 1 – Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei

(1) Campania promoţională „Cumpără B.yond și poţi câștiga!” (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de Ficosota Marketing România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, România, Cod Unic de Înregistrare RO16056997, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/562/2004, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0045 1419 2001, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, telefon 021.409.27.84, fax: 021.409.28.97, reprezentată legal de Iliya Atanasov Arbov, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul” sau „Ficosota Marketing România”.

(2) Pentru autentificarea în fața notarului public a prezentului regulament și demersurile prealabile necesare în acest sens, inclusiv semnarea regulamentului, Ficosota Marketing România împuternicește în acest sens Agenția, HIGHLIGHT AGENCY S.R.L, o societate inregistrata in Romania, cu sediul în Str. Reconstrucției nr. 7, Sibiu, Județul Sibiu, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1560/2008, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 24506936, cont bancar RO02BTRLRONCRT0324594601, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin Dl. Ioan Curtean

(3) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi.

(4) Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei și poate fi accesat la adresa https://www.byondsnack.com.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinta publică în modalităţile prevăzute la alineatul precedent. Modificările intră în vigoare în 24 de ore după anunţarea în prealabil a acestora.

 

Art. 2 – Temeiul legal

(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

 

Art. 3 – Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în locaţiile specificate la alineatul următor, în perioada 15.11.2021 – 31.12.2021 sau până la epuizarea premiilor acordate în cadrul Campaniei, cu consecința încetării Campaniei chiar înainte de perioada anterior menționată în situația epuizării premiilor („Perioada campaniei”). În măsura în care la încetarea Perioadei campaniei mai sunt premii neatribuite câștigătorilor și Organizatorul decide continuarea Campaniei până la epuizarea stocului alocat de premii din Campanie, va publica un anunț de prelungire a Perioadei campaniei conform art. 1 alin. (4), fără a fi necesară modificarea/completarea prezentului Regulament. Participanții iau act prin prezentul de posibilitatea Organizatorului de a decide prelungirea Perioadei campaniei prin publicarea anunțului său în acest sens pe https://www.byondsnack.com.

(2) Lista completă cu magazinele participante este următoarea (nume şi interval orar de funcţionare a magazinului):

DENUMIRE CLIENT JUDET ORAR DE FUNCTIONARE
EURO DISCOUNT V & C S.R.L. BACAU 07.00-20.00
ADRIATICA SRL BACAU 07.00-20.00
ADRIDAN SRL BACAU 07.00-20.00
PROMPT SERVICE SRL BACAU 07.00-20.00
VANESSA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA BACAU 07.00-20.00
PALINA SRL BACAU 07.00-20.00
CATICOM SRL BACAU 07.00-20.00
BANESTO SRL BACAU 07.00-20.00
MARKET S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
DEXION S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
EDEX S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
BANOL COM SRL BIHOR 07.00-20.00
VINCZE S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
SABOMAG SRL BIHOR 07.00-20.00
AGAT NAIRA S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
LIANA SRL BIHOR 07.00-20.00
BRUTUS S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
NUTDAN SRL BIHOR 07.00-20.00
BANOL COM SRL BIHOR 07.00-20.00
MINI MIXT S.R.L. BIHOR 07.00-20.00
ANCA-C S.R.L. PRAHOVA 07.00-20.00
IULIANDRA GROUP SRL PRAHOVA 07.00-20.00
ANNA MARKET IDEAL SRL PRAHOVA 07.00-20.00
PRAM MAYA S.R.L. PRAHOVA 07.00-20.00
ANNA MARKET IDEAL SRL PRAHOVA 07.00-20.00
BIMOS COM SRL PRAHOVA 07.00-20.00
COM FORTUNA 93 SRL PRAHOVA 07.00-20.00
TRITON IMPEX S.R.L. PRAHOVA 07.00-20.00
SALES CONTEAM PARTNER SRL PRAHOVA 07.00-20.00
TRITON IMPEX S.R.L. PRAHOVA 07.00-20.00
LYVADI MINI MARKET SRL PRAHOVA 07.00-20.00
ANNA MARKET IDEAL SRL PRAHOVA 07.00-20.00
VIORICA SRL PRAHOVA 07.00-20.00
BERTIS  SRL BRASOV 07.00-20.00
CASTILLO SRL BRASOV 07.00-20.00
HARMOPAN SA BRASOV 07.00-20.00
ROST COM SRL BRASOV 07.00-20.00
PILVAX SRL BRASOV 07.00-20.00
SZILVESZTER COMPROD S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
YOUNG SKY PERSPECTIVE S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
ABRIVA SRL BRASOV 07.00-20.00
BERTIS  SRL BRASOV 07.00-20.00
HARMOPAN SA BRASOV 07.00-20.00
KOLIBRI SRL BRASOV 07.00-20.00
IMPEX A.M.K. SRL BRASOV 07.00-20.00
ERDOS MARKET S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
SZILVESZTER COMPROD S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
HARMOPAN SA BRASOV 07.00-20.00
KLARA SRL BRASOV 07.00-20.00
HARMOPAN SA BRASOV 07.00-20.00
IN-COM-EURO SRL BRASOV 07.00-20.00
ROST COM SRL BRASOV 07.00-20.00
SECUREX S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
P.M.C. AMIGOS SRL BRASOV 07.00-20.00
IN-COM-EURO SRL BRASOV 07.00-20.00
HARMOPAN SA BRASOV 07.00-20.00
CASTILLO SRL BRASOV 07.00-20.00
PANIIND MARKET SRL CLUJ 07.00-20.00
COREX UNIC CLUJ 07.00-20.00
AGROPAN PRODCOM S.R.L. CLUJ 07.00-20.00
COREX PRIMA 2002 SRL CLUJ 07.00-20.00
COREX UNIC CLUJ 07.00-20.00
TERESY COMSERV SRL CLUJ 07.00-20.00
RO DACIA COM SRL CLUJ 07.00-20.00
PANIIND MARKET SRL CLUJ 07.00-20.00
PALAS COM SRL CLUJ 07.00-20.00
KTD SERVICE SRL CLUJ 07.00-20.00
VARODIMEX SRL CLUJ 07.00-20.00
ELIXON CLUJ 07.00-20.00
ONCOS TRANSILVANIA SRL CLUJ 07.00-20.00
PALAS COM SRL CLUJ 07.00-20.00
TRIPURSUNDRA SRL CLUJ 07.00-20.00
TEHNOFLEX PRODIMPEX S.R.L. CLUJ 07.00-20.00
EURO CRESCENT S.R.L. CLUJ 07.00-20.00
VARODIMEX SRL CLUJ 07.00-20.00
G.M.D.INTERNATIONAL SRL IASI 07.00-20.00
LUKO MARKET SRL IASI 07.00-20.00
G.M.D.INTERNATIONAL SRL IASI 07.00-20.00
BOGDY TRANS INVEST S.R.L. IASI 07.00-20.00
ALISAN SRL IASI 07.00-20.00
K-MAX SRL IASI 07.00-20.00
COMPLEX TUDOR ALIMENT SRL IASI 07.00-20.00
GENEZA COMIMPEX SRL IASI 07.00-20.00
OVISIM IMPEX SRL IASI 07.00-20.00
TIBINKO TRADE S.R.L. IASI 07.00-20.00
SOFIMAX COM S.R.L. IASI 07.00-20.00
SUPER SPLENDID SRL IASI 07.00-20.00
MARTISORUL COM SRL IASI 07.00-20.00
ANEMARKET SRL IASI 07.00-20.00
OLYMP MARKET SRL IASI 07.00-20.00
COCOSUL DE AUR SRL SIBIU 07.00-20.00
DACIA SA SIBIU 07.00-20.00
ALMA DAMIR SRL SIBIU 07.00-20.00
KONSTA SPLENDID SRL SIBIU 07.00-20.00
DACIA SA SIBIU 07.00-20.00
KONSTA SPLENDID SRL SIBIU 07.00-20.00
KONSTA SPLENDID SRL SIBIU 07.00-20.00
EVERY SOLUTION SRL SIBIU 07.00-20.00
KONSTA SPLENDID SRL SIBIU 07.00-20.00
CUGEREAN GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA SIBIU 07.00-20.00
FLANA MARKET SRL TIMISOARA 07.00-20.00
NITA ALEX GROUP S.R.L. TIMISOARA 07.00-20.00
FLANA MARKET SRL TIMISOARA 07.00-20.00
DELICATESE SRL TIMISOARA 07.00-20.00
REBRISOREANA S.R.L. TIMISOARA 07.00-20.00
MAGIC COM MD SRL TIMISOARA 07.00-20.00
MAREVO & MAYA SRL TIMISOARA 07.00-20.00
UNIVERSAL CRIS SRL TIMISOARA 07.00-20.00
PRAXIS SRL ARGES 07.00-20.00
VERITAS FAVORIT SRL ARGES 07.00-20.00
CARTAXO MAGIC SRL ARGES 07.00-20.00
AUTO IMPEX PRIMA SRL ARGES 07.00-20.00
VERITAS FAVORIT SRL ARGES 07.00-20.00
VULCAN BD ARGES 07.00-20.00
INTER MACEDONIA C.R. S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
EDEN MARKET IMPEX SRL BUCURESTI 07.00-20.00
DODO ALIM SRL BUCURESTI 07.00-20.00
VALEROS SRL BUCURESTI 07.00-20.00
TARACOM SRL BUCURESTI 07.00-20.00
COMAT COMSERV SRL BUCURESTI 07.00-20.00
DORISTEL SRL BUCURESTI 07.00-20.00
MARKET NORD S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
SARA INEDIT S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
MARKET NORD S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
IBI TRADE MARKET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
COKY CENTER S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
JUSTMARKET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
SARA INEDIT S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
MEADOWS GROUP S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
TERRA BIO SRL BUCURESTI 07.00-20.00
GRAFRELY SRL BUCURESTI 07.00-20.00
TERRA BIO SRL BUCURESTI 07.00-20.00
SHOP EASY MARKET SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ACTA EXPRESS S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
CHIRI ABSOLUT SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ALEXANDRA HEALTH CARE SRL BUCURESTI 07.00-20.00
CASA DE COMENZI GEMINI SRL BUCURESTI 07.00-20.00
TRIDENT AAV SRL BUCURESTI 07.00-20.00
FUTUREFOOD SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ANDRA”S IMPEX SRL BUCURESTI 07.00-20.00
GREEN TRADING OML SRL BUCURESTI 07.00-20.00
CORAL PETCOM SRL BUCURESTI 07.00-20.00
TOTAL MAX BUSSINES SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ANDREEA DARYA SHOP SRL BUCURESTI 07.00-20.00
VELNICERU GROUP SRL BUCURESTI 07.00-20.00
CORAL PETCOM SRL BUCURESTI 07.00-20.00
EXCLUSIV ALINA REBEL SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ELFKANTI S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
TOTIDAI GRILL S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
TUBOL 2002 S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
GENY COM PROD IMPEX S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ISSA INTERNET S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
GAUDEAMUS TRADE IMPORT-EXPORT SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ANIROS COMP SRL BUCURESTI 07.00-20.00
DOG BLUE CRIS S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
VALMIKA MARKET DELIVERY S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
LA CONAC BALOTESTI SRL BUCURESTI 07.00-20.00
AIO GRAND PROJECTS S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
FAMI NOTARA SRL BUCURESTI 07.00-20.00
VIO – FLOR PRODSERVCOM S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
BRIZA S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
FAMI NOTARA SRL BUCURESTI 07.00-20.00
FAMI NOTARA SRL BUCURESTI 07.00-20.00
B2B BUSINESS SRL BUCURESTI 07.00-20.00
SUPERLIMON STORE SRL BUCURESTI 07.00-20.00
SUPERLIMON STORE SRL BUCURESTI 07.00-20.00
JOREMIAN FRESH SRL BUCURESTI 07.00-20.00
AURA&RARES SRL BUCURESTI 07.00-20.00
SA&MO IMPORT EXPORT SRL BUCURESTI 07.00-20.00
ADCORIAN IMPEX SRL BUCURESTI 07.00-20.00
AUTOFIX SRL BUCURESTI 07.00-20.00
BIBOLA COFFEE SRL BUCURESTI 07.00-20.00
BMG&NINA IMPEX SRL BUCURESTI 07.00-20.00
CARSEC RENT SRL BUCURESTI 07.00-20.00
DEVELOPGRAPH S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
DOMINIQUE EXPRES SRL BUCURESTI 07.00-20.00
FLORADY BETA IMEX SRL BUCURESTI 07.00-20.00
HAPPY MAMBO SRL BUCURESTI 07.00-20.00
IMPULS EURO CONCEPT SRL BUCURESTI 07.00-20.00
NIDVAL COMERCIAL SRL BUCURESTI 07.00-20.00
PRONTO MOBILE SRL BUCURESTI 07.00-20.00
PRONTO MOBILE SRL BUCURESTI 07.00-20.00
EURO- RIVA SERV SRL DOLJ 07.00-20.00
GRUP PRIMA CONS SRL DOLJ 07.00-20.00
EXPANS COMCARN S.R.L. DOLJ 07.00-20.00
EURO- RIVA SERV SRL DOLJ 07.00-20.00
GRUP PRIMA CONS SRL DOLJ 07.00-20.00
PAO SRL DOLJ 07.00-20.00
ALENYS IMPEX SRL DOLJ 07.00-20.00
DIANA COM SRL DOLJ 07.00-20.00
DELII PROD ALIMENT SRL DOLJ 07.00-20.00
GRUP PRIMA CONS SRL DOLJ 07.00-20.00
ROMADICOM S.R.L. DOLJ 07.00-20.00
LEGABRIS PREST SRL DOLJ 07.00-20.00
LEXAMONCRIS SRL DOLJ 07.00-20.00
BARONS EFECT SRL DOLJ 07.00-20.00
ELE MARKET SRL DOLJ 07.00-20.00
ADRISERV IMPEX SRL DOLJ 07.00-20.00
DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.A. DOLJ 07.00-20.00
TANDRETE IMPEX SRL DOLJ 07.00-20.00
ZONIN COM S.R.L. DOLJ 07.00-20.00
GALACTIC HORSE S.R.L. DOLJ 07.00-20.00
ZONIN COM S.R.L. DOLJ 07.00-20.00
SO SHOP MARKET SRL DOLJ 07.00-20.00
ELE MARKET SRL DOLJ 07.00-20.00
LIDAS SRL-supermaket CONSTANTA 07.00-20.00
LIDAS SRL+-M.Kogalniceanu CONSTANTA 07.00-20.00
ANDRE ROBY LEFRUCT-Mag 1 CONSTANTA 07.00-20.00
MAGIC STIL SRL-Mag 10 CONSTANTA 07.00-20.00
CEL MAI CAL FRUMOS SRL CONSTANTA 07.00-20.00
ANDRELOR S.R.L. GALATI 07.00-20.00
EUROPICMIC DISCOUNT SRL GALATI 07.00-20.00
KLIGOR SRL GALATI 07.00-20.00
ABILITY TRADE SRL GALATI 07.00-20.00
AVANTGARDE BACAU 07.00-20.00
OVISIM 1 IASI 07.00-20.00
OVISIM 2 IASI 07.00-20.00
SUPERSPLENDID IASI 07.00-20.00
NOVA MIRO IASI 07.00-20.00
COLOANA IASI 07.00-20.00
RAPMAR IASI 07.00-20.00
ANAMARKET IASI 07.00-20.00
G.M.D INTERMATIONAL COPOU IASI 07.00-20.00
G.M.D INTERMATIONAL PODUL DE FIER IASI 07.00-20.00
NELCOR VASLUI IASI 07.00-20.00
NIADAL ABATEX TIMISOARA 07.00-20.00
EURO PET SPAM TIMISOARA 07.00-20.00
ATAMAX TIMISOARA 07.00-20.00
PIKE PLACE TIMISOARA 07.00-20.00
VIKY FAMILY TIMISOARA 07.00-20.00
BAM MARKET CLUJ 07.00-20.00
BOAZL SRL CLUJ 07.00-20.00
DEL BOX CLUJ 07.00-20.00
CODIFLOR CLUJ 07.00-20.00
CRACIUN LEONICA CLUJ 07.00-20.00
LIVELLA COM BIHOR 07.00-20.00
ARNO MARKET BIHOR 07.00-20.00
DISCONT CENTER BIHOR 07.00-20.00
ALMA DAMIR SRL ALBA 07.00-20.00
DORIDO SRL ALBA 07.00-20.00
MINI-MAL STAR SRL ALBA 07.00-20.00
HARMOPAN SA -BRASOV – MAGAZIN NR. 39 BRASOV 07.00-20.00
HARMOPAN SA -BRASOV – MAGAZIN NR. 41 BRASOV 07.00-20.00
FLOMITCOR S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
NAVAGIO S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
AUF DEN MARKT S.R.L. BRASOV 07.00-20.00
IULIANDRA GROUP SRL PRAHOVA 07.00-20.00
FORMENTERA CAPITAL S.R.L. PRAHOVA 07.00-20.00
SALES CONTEAM PARTNER SRL PRAHOVA 07.00-20.00
MARKET LINE S.R.L. HARGHITA 07.00-20.00
HARMOPAN SA HARGHITA 07.00-20.00
BEGE & BEGE COMPANY S.R.L. HARGHITA 07.00-20.00
BECI COM SERVICE SRL HARGHITA 07.00-20.00
IZSO MAGAZINE UNIVERSAL S.R.L. HARGHITA 07.00-20.00
CESIRO SA SIBIU 07.00-20.00
LILIACUL  S.R.L. SIBIU 07.00-20.00
KURTI ADRIANA-CAMELIA PFA SIBIU 07.00-20.00
AXI ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.-MAG AXI ACTIV 2 BUCURESTI 07.00-20.00
MEADOWS GROUP S.R.L.-MEADOWS GROUP BUCURESTI 07.00-20.00
SUPERMARKET NR.1 EXPRES SRL_ AMURGULUI BUCURESTI 07.00-20.00
MINNIE SHOP SRL-MINNIE SHOP CARTIER SOLAR BUCURESTI 07.00-20.00
B2B SHOP & MORE SRL-B2B CONFORT CITY BUCURESTI 07.00-20.00
COKY CENTER S.R.L.-MAG COKY CENTER BUCURESTI 07.00-20.00
MECRO SYSTEM S.R.L.-Mag. MECRO SYSTEM BUCURESTI 07.00-20.00
COROLA ROSA SRL-Mag. Corola Rosa BUCURESTI 07.00-20.00
TUBOL 2002 S.R.L.-Mag. Tubol 1 BUCURESTI 07.00-20.00
SARA INEDIT S.R.L.-mag. SARA INEDIT BUCURESTI 07.00-20.00
CASA DE COMENZI GEMINI SRL_1 BUCURESTI 07.00-20.00
CASA DE COMENZI GEMINI SRL_3 BUCURESTI 07.00-20.00
R-THEO FAMILY SRL-MAG.R-THEO BUCURESTI 07.00-20.00
CORAL PETCOM SRL-Coral Petcom-Pucheni BUCURESTI 07.00-20.00
CORAL PETCOM SRL-Coral Petcom Buzoieni BUCURESTI 07.00-20.00
EXCLUSIV ALINA REBEL SRL- BUCURESTI 07.00-20.00
KARINA FRESH S.R.L.-KARINA FRESH MAG BUCURESTI 07.00-20.00
CARMANGERIE GODAC SRL_Grigore Ionescu BUCURESTI 07.00-20.00
CHIRI ABSOLUT SRL-Chiri Absolut Bdul Lacul Tei BUCURESTI 07.00-20.00
TARACOM SRL-Taracom Vatra Luminoasa BUCURESTI 07.00-20.00
TOTAL MAX BUSSINES SRL-MAG TOTAL MAX BUCURESTI 07.00-20.00
INTER MACEDONIA C.R. S.R.L. BUCURESTI 07.00-20.00
ADCORIAN IMPEX SRL- DEALUL TUGULEA BUCURESTI 07.00-20.00
HAPPY MAMBO SRL-Happy Mambo BUCURESTI 07.00-20.00
PITICIUC COM S.R.L-MAG. PITICIUC BUCURESTI 07.00-20.00
PRONTO MOBILE SRL-PRONTO MOBILE CRANGASI BUCURESTI 07.00-20.00
GEDALEXMIN MAG SRL-MAG GEDALEXMIN ARGES 07.00-20.00
ISDUM-IMPEX SRL-MAG.ISDUM – DECEBAL 3 ARGES 07.00-20.00
SINKOMAR ALIMENT SRL-MAG. SINKOMAR ARGES 07.00-20.00
LUKSADY PATIPAM S.R.L-LUKSADY PATIPAM ARGES 07.00-20.00
MARPROD S.R.L.-SMK MARPROD ARGES 07.00-20.00
OLIFDACOM S.R.L.-OLIFDACOM  PITESTI ARGES 07.00-20.00
DERUSTRANS SRL- PENITENCIAR CRAIOVA DOLJ 07.00-20.00
BEYOUFOTO SRL- PENITENCIAR TG. JIU DOLJ 07.00-20.00
EURO- RIVA SERV SRL-MAG.EURO RIVA 10 DOLJ 07.00-20.00
AZALIS SRL-AZALIS ROMANESCU DOLJ 07.00-20.00
EURO- RIVA SERV SRL-MAG.EURO RIVA 10 DOLJ 07.00-20.00
ALEXA CARO 2001 SRL Bucuresti – Otopeni 3 – Bucurestilor NONSTOP
ALHORA OIL SRL Bucuresti – Corneliu Coposu NONSTOP
CLEMANTIC S.R.L Bucuresti – Ramnicu Valcea NONSTOP
GENERAL IMPEX 2010 SRL Bucuresti – Caramfil NONSTOP
GENERAL IMPEX 2010 SRL Bucuresti – Otopeni 1 – AMOCO NONSTOP
GENERAL IMPEX 2010 SRL Bucuresti – Otopeni 2 – Mc Donalds NONSTOP
JUST ESUS S.R.L. Bucuresti – 13 Septembrie NONSTOP
JUST ESUS S.R.L. Bucuresti – 13 Septembrie 2 NONSTOP
MCG OIL DISTRIBUTION SRL Adunatii Copaceni NONSTOP
TSP GRUP ETALON S.R.L. Bucuresti – Valea Cascadelor NONSTOP
VANDISSE OIL SRL Bucuresti – Giulesti NONSTOP
MCG OIL DISTRIBUTION SRL Bucuresti – Militari NONSTOP
ALHORA OIL SRL Bucuresti – Progresului NONSTOP
BOGRAM CRISRAM S.R.L. Bucuresti – Barbu Vacarescu NONSTOP
BOGRAM CRISRAM S.R.L. Pipera NONSTOP
CARA REMENY COM S.R.L. Bucuresti – Colentina NONSTOP
DREAM TEAM OIL SRL Autostrada A1 km 49 NONSTOP
EST OIL CONSULTING SRL Bucuresti – Decebal NONSTOP
GAS STATION SUN ROUTE SRL Bucuresti – Timpuri Noi NONSTOP
KAIN IMPEX SRL Bucuresti – Iriceanu NONSTOP
MFM IMPEX S.R.L. Alexandria – DN 6 NONSTOP
NEXT RETAIL SOLUTION SRL Giurgiu – Bucurestiului NONSTOP
PEPPER DOG SRL Bucuresti – Colentina 2 NONSTOP
POMVIT ELIFLOR SRL Benzinarie MOL Glina NONSTOP
RaSib Partner S.R.L. Bucuresti – Postavarul NONSTOP
TRY STAR MANAGEMENT SRL Bucuresti – Pallady No. 117 -199 NONSTOP
TRY STAR MANAGEMENT SRL Bucuresti – Pallady No. 66 NONSTOP
VANDISSE OIL SRL Bucuresti – Oltenitei NONSTOP
B.R.A.N.D. NEW M.A.G.I.C. SERV SRL Bucuresti – Odai NONSTOP
ECO SELECT SRL Chitila NONSTOP
KAIN IMPEX SRL Bucuresti – Chiscani NONSTOP
MADLEXIS CONSULTING SRL Bucuresti – 1 Mai NONSTOP
ZON MANAGEMENT SERV S.R.L. Bucuresti – Turnu Magurele NONSTOP
SUPERSTAR OIL SRL Oradea 6 Borsului NONSTOP
KAROKAN SRL Oradea 2 – Decebal NONSTOP
KAZOMOL SRL Baia Mare 1 – Bd. Bucuresti NONSTOP
CRISPO OIL SRL Carei – 25 Octombrie NONSTOP
STARLIGHT STATION Timisoara 1 – Liviu Rebreanu NONSTOP
MM STATION SRL Baia Mare 3 NONSTOP
SARDONICS SRL Arad 3-Aurel Vlaicu NONSTOP
ZAIR ENERGY SRL Cluj Floresti NONSTOP
VLADOLIN SRL Turda 2 Calea Clujului NONSTOP
AMACIF SRL Ludus NONSTOP
Cuptorul de sub curte Srl Blaj NONSTOP
Bernardo Profi Hunedoara Hunedoara 2 – Avram Iancu NONSTOP
PETROLAND SRL Alba Iulia-Clujului NONSTOP
NIMOLCO PETROLEUM SRL Ploiesti 1 – Postei NONSTOP
TOP TEAM S.R.L. Buzau 3 NONSTOP
TIANA RATIGO S.R.L. Floresti Prahova NONSTOP
LUXI OIL SRL Galati 1 – Cosbuc NONSTOP
TOMSIM SRL Focsani 2 – Calea Bucuresti NONSTOP
DREAMS OIL SRL Iasi 1 – Pacurari NONSTOP
DREAMS OIL SRL Iasi 2 – Silvestru NONSTOP

 

 

 

(3) Din motive independente de voința Organizatorului, lista magazinelor participante, astfel cum este redata în alineatul precedent, se poate modifica pe parcursul desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificări vor fi publicate de îndată pe adresa http://www.byondsnack.com și vor fi opozabile participanților de la publicare, fără a fi necesară modificarea prezentului Regulament printr-un act adițional sau nicio altă formalitate ulterioară.

 

 

Art. 4 – Dreptul de participare

(1) Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participanţii”)  care la data înscrierii au împlinit vârsta de 16 ani.

(2) Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

  • angajaţii Organizatorului;
  • angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţi legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
  • rudele angajaţilor menţionaţi mai sus (respectiv copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

 

Art. 5 – Produsele participante

  • Produsele participante la Campanie sunt toate produsele din gama Byond care se află la vânzare în magazinele participante (menționate la art. 3 alin. 2), în limita stocului disponibil în fiecare magazin participant.
BYOND RONDELE DIN OREZ INTEGRAL CU SARE DE MARE DIN HAWAII, 100g
BYOND RONDELE DIN OREZ INTEGRAL CU 12 SUPERSEMINTE, 100g
BYOND RONDELE DIN OREZ INTEGRAL CU CHIA, QUINOA, AMARANT, 100g
BYOND RONDELE DIN OREZ INTEGRAL CU TRIO QUINOA SI SUSAN ALB, 100g
BYOND CHIPSURI DIN OREZ INTEGRAL CU AROMA DE SARE DE MARE SIN HAWAII, PIPER NEGRU SI LIMETA, 70g
BYOND CHIPSURI DIN OREZ INTEGRAL CU AROMA DE SMANTANA SI ARPAGIC NORDIC, 70g
BYOND CHIPSURI DIN OREZ INTEGRAL CU AROMA DE SALSA PAPRICA, 70g
BYOND CHIPSURI DIN OREZ INTEGRAL CU AROMA DE CHEDDAR SI SOS CHUTNEY DE ROSII, 70g

 

 

Art. 6 – Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa în cadrul campaniei, participanţii trebuie să achiziţioneze un produs din gama Byond, dintre cele menționate la art. 5.1., în Perioada Campaniei;

(2) La casa de marcat, fiecare participant va primi un talon răzuibil pentru fiecare Produs participant achiziționat. După răzuirea talonului participantul va descoperi dacă este câștigătorul vreunuia dintre premiile acordate în cadrul Campaniei.

(3) Dacă talonul răzuibil este câștigător, premiul indicat în talon va fi oferit pe loc, la casele de marcat la care participantul a primit talonul răzuibil, la prezentarea talonului câștigător. Talonul răzuibil câștigător va fi însemnat de către angajatul locației participante care a acordat premiul, cu ocazia validării, pentru a se evidenția folosirea sa în cadrul prezentei Campanii, nemaifiind valid pentru obținerea unui alt premiu în cadrul Companiei, în temeiul aceluiași talon.         

(4) Premiile se acordă în limita stocurilor disponibile în fiecare locație participantă.

 

Art. 7 – Premiile Campaniei

(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt următoarele:

 

Genti sport Byond Pungi Byond Chips

 

Valoare totala RON (fara TVA)

 

400 bucati 9600 bucati 35.143 lei

 

(2) Premiile se acordă conform condiţiilor descrise în Art. 6, în limita stocurilor disponibile în fiecare magazin participant.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor). Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

 

Art. 8 – Responsabilitate

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

(2) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

(3) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie.

(4) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii fără a fi îndeplinită condiţia de participare, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Art. 9 – Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

(3) Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului indicată în antet, în cel mult 5 zile de la data încheierii Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

 

Art. 10 – Taxe şi impozite

(1) Pentru premiile acordate în cadrul prezentei Campanii nu se datorează impozit, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

 

Art. 11 – Încetarea campaniei

(1) Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţa majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de forţă majoră.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

Art. 12 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, în maniera pe care o va considera necesară sau potrivit intereselor sale.

(3) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei.

 

Incheiat astazi:

 

Organizator,

S.C Ficosota Marketing Romania S.R.L

PRIN AGENTIA : HIGHLIGHT AGENCY SRL

REPREZENTATA DE : IOAN CURTEAN,

IN CALITATE DE ADMINISTRATOR